Yannick Porter är processledare och organisationsutvecklare baserad i Stockholm med en förkärlek för naturen. 

Yannick Porter är processledare och organisationsutvecklare baserad i Stockholm med en förkärlek för naturen. 

Yannick Porter är processledare och organisationsutvecklare baserad i Stockholm med en förkärlek för naturen. 

Yannick Porter är processledaroch organisationsutvecklare baserad i Stockholm med en förkärlek för naturen. 

Yannick Porter / Processledare & Organisationsutvecklare / Stockholm / hello(at)yannickporter.com / +46 (0) 737 25 89 41 / Linkedin / Instagram