Coaching för dig som vill utveckla ditt ledarskap i en naturlig miljö som ger dig kraft. 

Coaching för dig som vill utveckla ditt ledarskap i en naturlig miljö som ger dig kraft. 


Vill du utvecklas i din roll som ledare? Det finns lägen där du som ledare kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i din utveckling som ledare.Genom individuell styrkebaserad coaching ges du möjlighet att helt och fullt fokusera på dina utvecklingsbehov, se dina styrkor och möjliga vägar framåt för dig och din verksamhet.

 

Vill du utvecklas i din roll som ledare? Det finns lägen där du som ledare kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i din utveckling som ledare.Genom individuell styrkebaserad coaching ges du möjlighet att helt och fullt fokusera på dina utvecklingsbehov, se dina styrkor och möjliga vägar framåt för dig och din verksamhet.


Metod

Appreciative Inquiry (översätts till svenska som styrkebaserat arbetssätt) är ett synsätt och en utvecklingsprocess som fokuserar på det som leder till positiv förändring. Grunden i Appreciative Inquiry är fem principer samt en processmodell som heter 4D.  Yannicks coachingkoncept använder 4D modellen i en positiv, levande och naturlig utomhusmiljö.

En av Appreciative Inquiry principerna är konstruktivism, vilket kan sammanfattas som att det man fokuserar på växter. I Appreciative Inquiry fokuserar man på det som skapar energi, möjligheter och drömmar för att sedan skapa planer och aktiviteter, det känns både smart och enkelt.


Coachingprocessen

Innan första coaching tillfället är det viktigt att ta reda på om denna typ av coaching passar dig. Därför börjar processen med en introduktion per telefon som är gratis. Om det känns bra bokas det första coaching tillfället in. Du förbinder dig inte till ett visst antal träffar men det rekommenderade är minst fem träffar för att bygga upp tillit och säkra din utveckling.

Vid coaching tillfället går samtalet genom en strukturerad process där det börjar med att du får hjälp att definerar vad du vill arbeta med i coachingen. Därefter följer processen FÖDA modellen.

FÖDA modellen (4D model på engelska).
1. Framgångsfaktorer - utifrån det definierade temat som valts för coachingtillfället undersöks vad för framgångsfaktorer du tycker är viktiga och vad som fungerat tidigare i liknande situationer.

2. Önskade lägen - Du får drömma, synliggöra och prioritera önskade lägen så som visioner, mål och milstolpar.

3. Design - Hur ska du genomföra detta? Design handlar om att definierar vad som ska göras i stora drag, som handlingsplaner och upplägg.

4. Aktiviteter - konkretisera designen i aktiviteter som ska göras, vad ska du göra när?


Platsen

Coachingen sker vid natursköna odlingskooperativet Under Tallarna i Järna, söder om Stockholm. Platsen ger möjlighet för promenader i skogen eller lättare arbete i trädgården under samtal. Det ger möjlighet att komma bort från sina vanliga miljö, få energi och inspiration.

Pris

1 800 SEK exklusive moms per coachingtillfälle. Priset avser förberedelser, coachingsamtal och eventuell uppföljning. Varje coaching tillfälle är mellan 1½ och 2 timmar. Periodiciteten mellan tillfällena anpassas till dina behov och önskemål, men 2–4 veckor mellan varje möte brukar ge bäst effekt.

Yannick Porter / Förändringsledare / Stockholm / hello(at)yannickporter.com / +46 (0) 737 25 89 41 / Linkedin / Instagram