unsplash-image

Ett Levande Åarjelsaepmie

Digitalt - Sverige och Norge 2021 

Åarjelsaepmie, är det sydsamiska ordet för Sydsápmi. Det är ett geografiskt område som sträcker sig både över norsk och svensk sida, från Dearna/Tärnaby i norr till Eajra/Idre i söder. Det är ett stort geografiskt område, med få samiska talare som i sin tur bor väldigt utspritt. Den samepolitik som har förts under stora delar av 1900 talet har inte stärkt de samiska språken utan målet har tvärtom varit att bidra till ett språkbyte till svenskan. Språkforskaren Tove Skutnabb Kangas benämner det som skett som ett språkmord av samiska språken, på grund av att en språkbytesprocess har skett på bara en generation. Idag finns alla de samiska språken på Unescos lista över utrotningshotade språk och sydsamiskan är ett av de mest akut hotade. Man skulle kunna se det som om situationen kräver att det behöver genomföras en hjärt- och lungräddning av språken. Det är kort om tid att hitta nya sätt att stödja språkens talare för att vända språkbytesprocessen som pågår.

Yannick upphandlades för att som organisationsutvecklare och processledare leda en kartläggning inför och utformning av Staaren tjïelte/Östersunds kommuns samiska revitaliseringshandlingsplan, en verksamhetsplan för 2021 samt en arbetsbeskrivning för tjänsten Samisk kurs- och aktivitetssamordnare. Arbetet pågår under våren och försommaren 2021 och är indelat i två övergripande faser - kartläggning och etablering som båda är ca 3 månader långa. I kartläggningsfasen har Design Thinking ramverket The Futures Design Framework använts. I processen har intervjuer, enkäter och omvärldsanalys gjorts, svaren har analyserat och insikter formulerats. Därefter har det sydsamiska samhället bjudits in till en serie av 9 samtalsworkshops för att vidareutveckla sina tankar om hur ett levande Åarjelsaepmie ser ut i framtiden. Den revitaliseringshandlingsplan som tagit fram är helt och hållet baserat på målgruppens behov och önskemål och har en tydlig samisk prägel. 

Lyssna på Sameradion om projektet 

Medverkande

Projektansvarig
Patricia Fjellgren - Samisk kurs- och aktivitetssamordnare, Östersunds Kommun 

Organisationsutvecklare och processansvarig
Yannick Porter 

Referensgrupp:
Sonny Rim -  Östersunds Kommun
Camilla Olofsson - Östersunds Kommun
Jerker Bexelius - Stiftelsen Gaaltije

Projektansvarig
Patricia Fjellgren - Samisk kurs- och aktivitetssamordnare, Östersunds Kommun 

Organisationsutvecklare och processansvarig
Yannick Porter 

Referensgrupp:
Sonny Rim -  Östersunds Kommun
Camilla Olofsson - Östersunds Kommun
Jerker Bexelius - Stiftelsen Gaaltije


Projektgrupp:
Patricia Fjellgren - Samisk kurs- och aktivitetssamordnare, Östersunds Kommun 
Yannick Porter i rollen organisationsutvecklare och processledare


Projektansvarig
Patricia Fjellgren - Samisk kurs- och aktivitetssamordnare, Östersunds Kommun 

Organisationsutvecklare och processansvarig
Yannick Porter 

Referensgrupp:
Sonny Rim -  Östersunds Kommun
Camilla Olofsson - Östersunds Kommun
Jerker Bexelius - Stiftelsen Gaaltije

Referens:
Att jobba med Yannick är att vara i ett ständigt uppvaknande. Han öppnar gång på gång nya dörrar. I processerna så lyssnar, bär och stöttar han på ett så omsorgsfullt och ödmjukt sätt vilket gör att man vågar gå in i de mörkaste rummen. Jag tror att i processer av dekolonisering så är det av största vikt att de som leder processer kan stiga tillbaka, hålla rummet och omsorgsfullt leda processen som gör att nya insikter och vägar hittas. För det handlar om att möta mycket sorg och smärta och samtidigt fånga glädjen och börja gå på nya stigar med hopp om en annan framtid.

Yannick besitter en fingertoppskänsla av vad processen behöver. Han vet när det är utmaning som krävs, när det ska stöttas och när riktningen ska ändras. Han fångar upp vad som sker bakom kulisserna och synliggör det och skapar plats för det. Dessutom är han kreativ, intuitiv, hårt arbetande och extremt inspirerande att arbeta med.
- Patricia Fjellgren, Samisk kurs- och aktivitetsamordnare, Östersunds Kommun 12 april 2021

Referens:
Att jobba med Yannick är att vara i ett ständigt uppvaknande. Han öppnar gång på gång nya dörrar. I processerna så lyssnar, bär och stöttar han på ett så omsorgsfullt och ödmjukt sätt vilket gör att man vågar gå in i de mörkaste rummen. Jag tror att i processer av dekolonisering så är det av största vikt att de som leder processer kan stiga tillbaka, hålla rummet och omsorgsfullt leda processen som gör att nya insikter och vägar hittas. För det handlar om att möta mycket sorg och smärta och samtidigt fånga glädjen och börja gå på nya stigar med hopp om en annan framtid.

Yannick besitter en fingertoppskänsla av vad processen behöver. Han vet när det är utmaning som krävs, när det ska stöttas och när riktningen ska ändras. Han fångar upp vad som sker bakom kulisserna och synliggör det och skapar plats för det. Dessutom är han kreativ, intuitiv, hårt arbetande och extremt inspirerande att arbeta med.
- Patricia Fjellgren, Samisk kurs- och aktivitetsamordnare, Östersunds Kommun 12 april 2021


Referensgrupp:
Sonny Rim -  Östersunds Kommun
Camilla Olofsson - Östersunds Kommun
Jerker Bexelius - Stiftelsen Gaaltije

Referens:
Att jobba med Yannick är att vara i ett ständigt uppvaknande. Han öppnar gång på gång nya dörrar. I processerna så lyssnar, bär och stöttar han på ett så omsorgsfullt och ödmjukt sätt vilket gör att man vågar gå in i de mörkaste rummen. Jag tror att i processer av dekolonisering så är det av största vikt att de som leder processer kan stiga tillbaka, hålla rummet och omsorgsfullt leda processen som gör att nya insikter och vägar hittas. För det handlar om att möta mycket sorg och smärta och samtidigt fånga glädjen och börja gå på nya stigar med hopp om en annan framtid.

Yannick besitter en fingertoppskänsla av vad processen behöver. Han vet när det är utmaning som krävs, när det ska stöttas och när riktningen ska ändras. Han fångar upp vad som sker bakom kulisserna och synliggör det och skapar plats för det. Dessutom är han kreativ, intuitiv, hårt arbetande och extremt inspirerande att arbeta med.
- Patricia Fjellgren, Samisk kurs- och aktivitetsamordnare, Östersunds Kommun 12 april 2021

Great Northern ForestProcessledning

Greenpeace Digital CampProcessledning

Good For NothingProcess och projektledning

Dance For Loveprojektledning

100 in 1 Dayprocess och projektledning

Yannick Porter / Förändringsledare / Stockholm / hello(at)yannickporter.com / +46 (0) 737 25 89 41 / Linkedin / Instagram