FreSed_Matlust_5078_WEB

Mötesplats för grön utveckling

Under Tallarna, Järna 2019-2020

Den tätortsnära trädgården Under Tallarna i Järna söder om Stockholm har sedan starten 2012 varit en plattform för odling, mat och kultur. Under 2018 gjordes ett utvecklingsarbete som resulterade i ett Leaderfinansierat tvåårigt projekt med namn Mötesplats för grön utveckling. Idén var att utveckla och etablera Stockholm-Sörmlands rådande forum för mötet mellan odling, mat och miljö. Projektet syftade till att öka intresset för matproduktion genom att bjuda in och informera allmänheten, utbilda beslutsfattarna, stärka områdets producenter och locka nya och unga till yrken inom produktion av mat. 2500 personer har deltagit i aktiviteterna och 9500 har besökt platsen under projektet. Över 100 aktiviteter, evenemang, och nätverksträffar har genomförts tillsammans med över 64 samarbetspartners. Projektet har kanaliserat det växande breda intresse som finns kring matproduktion som ett kraftfullt verktyg för ett mer hållbart samhälle och resulterat i att fler företag startats, Järna som centrum för hållbar mat har stärks. Det har även lett till några konkreta vägar framåt för verksamheten b.la. en odlinginkubator som startar våren 2021 ledd av Under Tallarna tillsammans med Södertälje Kommun, Nibble Stiftelsen och Skillebyholm med fem blivande entreprenörer som deltagare.

Yannick var med och utvecklade projektet 2018 och blev sedan anställd projektansvarig med ett delat projektledaransvar för Mötesplats för grön utveckling. Vilket inneburit utveckling av aktiviteter tillsammans med samarbetspartners och producenterandet av de flesta aktiviteter samt mer klassiska projektledaruppgifter som verksamhetsplanering, projektrapportering och administration. Yannick har även haft ett ansvar i verksamheten i övrigt kring verksamhetplanering och koordinering, producent och projektledning av andra mindre projekt, samt samordning av kurser och andra aktiviteter.

Projektteam: 
Yannick Porter - projektansvarig med delat projektledningansvar
Simone Grind - projektledare
Robin Tidblom - projektledare
Ossian Tidblom - medarbetare
Oskar Rosengren - medarbetare i delprojekt

Samarbetspartners:
- Vackstanäs Gymnasium
- Vårdinge By Folkhögskola
- Skillebyholm
- Nibble Stiftelsen
- Järna Naturbruksgymnasium
- Järna Akademi 
- KTH
- Vår Lokal Gnesta 
- Taxinge Krog
- Rosendals Trädgård 
- Skilleby Trädgård
- Järna Vedungsbageri
- 59 Degrees
- Torp Säteri/Rosenhanska
- Husby Gård
- Järna Kafé och Matbygget
- Gringo Nordic 
- Varma Kök Sverige
- Restaurang Skåpmat
- Wicked Soundsystem / Wood and Sound
- Kulturföreningen Under Tallarna
- Arkeolog 8
- ABF Södertälje-Nykvarn 
- Future Leader Norge
- Folkets Hus i Mölnbo
- Försvara Det Fria Fröet
- Driftwood Company
- Oona Records
- Ytterjärna Hotell & Konferens
- BERAS International
- Co-Grow
- Göteborg Kommun/Stadsbruk
- Organisationen Män
- Leader Sörmlandskusten
- Södertälje Kommun - Destination Södertälje/Näringsliv, 
Samhällsbyggnadskontoret, Matlust, Järna Fritidsgård och
Södertälje Stadsscen/Kultur och fritid   

Individer utanför ovannämnda organisationer:
- Simon Widmark /Varma Sverige AB
- Hendrik Altink, Arkitekt
- Gülbeden Kulbay, Kock och konstnär
- Emilia Rekestad, Processledare
- Jonas Roupe, Strateg
- Ina Furie, Kock
- Josef Siden, Kock
- Paul Svensson, Kock 
- Fredrik Johansson, Kock
- Jonas Ringqvist, Grönsaksodlare
- Bie Seipel, Moderator
- Magnus Nilsson, Kock
- Mia Jonson, Grönsaksodlare
- Per Styregård, Journalist och moderator
- Heidi Bjerkan, Kock
- Maria Printz, Kock
- Fredrik Sahlin, Grönsaksodlare
- Gunnar Kaj, Blomsterkreatör
- Elise Matilde Malik, Forskningsförmedlare
- Mikael Karlsson, Författare skogsfrågor
- Marie Hanssen, Musiker
- Jannika Häggström, Musiker
- Mischa Grind, Musiker
- Tobias Karlehag, Musiker
- Bridgid Lefevre, Odlare och Musiker


Projektteam: 
Yannick Porter - projektansvarig med delat projektledningansvar
Simone Grind - projektledare
Robin Tidblom - projektledare
Ossian Tidblom - medarbetare
Oskar Rosengren - medarbetare i delprojekt

Samarbetspartners:
- Vackstanäs Gymnasium
- Vårdinge By Folkhögskola
- Skillebyholm
- Nibble Stiftelsen
- Järna Naturbruksgymnasium
- Järna Akademi 
- KTH
- Vår Lokal Gnesta 
- Taxinge Krog
- Rosendals Trädgård 
- Skilleby Trädgård
- Järna Vedungsbageri
- 59 Degrees
- Torp Säteri/Rosenhanska
- Husby Gård
- Järna Kafé och Matbygget
- Gringo Nordic 
- Varma Kök Sverige
- Restaurang Skåpmat
- Wicked Soundsystem / Wood and Sound
- Kulturföreningen Under Tallarna
- Arkeolog 8
- ABF Södertälje-Nykvarn 
- Future Leader Norge
- Folkets Hus i Mölnbo
- Försvara Det Fria Fröet
- Driftwood Company
- Oona Records
- Ytterjärna Hotell & Konferens
- BERAS International
- Co-Grow
- Göteborg Kommun/Stadsbruk
- Organisationen Män
- Leader Sörmlandskusten
- Södertälje Kommun - Destination Södertälje/Näringsliv, 
Samhällsbyggnadskontoret, Matlust, Järna Fritidsgård och
Södertälje Stadsscen/Kultur och fritid   

Individer utanför ovannämnda organisationer:
- Simon Widmark /Varma Sverige AB
- Hendrik Altink, Arkitekt
- Gülbeden Kulbay, Kock och konstnär
- Emilia Rekestad, Processledare
- Jonas Roupe, Strateg
- Ina Furie, Kock
- Josef Siden, Kock
- Paul Svensson, Kock 
- Fredrik Johansson, Kock
- Jonas Ringqvist, Grönsaksodlare
- Bie Seipel, Moderator
- Magnus Nilsson, Kock
- Mia Jonson, Grönsaksodlare
- Per Styregård, Journalist och moderator
- Heidi Bjerkan, Kock
- Maria Printz, Kock
- Fredrik Sahlin, Grönsaksodlare
- Gunnar Kaj, Blomsterkreatör
- Elise Matilde Malik, Forskningsförmedlare
- Mikael Karlsson, Författare skogsfrågor
- Marie Hanssen, Musiker
- Jannika Häggström, Musiker
- Mischa Grind, Musiker
- Tobias Karlehag, Musiker
- Bridgid Lefevre, Odlare och Musiker

Projektteam: 
Yannick Porter - projektansvarig med delat projektledningansvar
Simone Grind - projektledare
Robin Tidblom - projektledare
Ossian Tidblom - medarbetare
Oskar Rosengren - medarbetare i delprojekt

Samarbetspartners:
- Vackstanäs Gymnasium
- Vårdinge By Folkhögskola
- Skillebyholm
- Nibble Stiftelsen
- Järna Naturbruksgymnasium
- Järna Akademi 
- KTH
- Vår Lokal Gnesta 
- Taxinge Krog
- Rosendals Trädgård 
- Skilleby Trädgård
- Järna Vedungsbageri
- 59 Degrees
- Torp Säteri/Rosenhanska
- Husby Gård
- Järna Kafé och Matbygget
- Gringo Nordic 
- Varma Kök Sverige
- Restaurang Skåpmat
- Wicked Soundsystem / Wood and Sound
- Kulturföreningen Under Tallarna
- Arkeolog 8
- ABF Södertälje-Nykvarn 
- Future Leader Norge
- Folkets Hus i Mölnbo
- Försvara Det Fria Fröet
- Driftwood Company
- Oona Records
- Ytterjärna Hotell & Konferens
- BERAS International
- Co-Grow
- Göteborg Kommun/Stadsbruk
- Organisationen Män
- Leader Sörmlandskusten
- Södertälje Kommun - Destination Södertälje/Näringsliv, 
Samhällsbyggnadskontoret, Matlust, Järna Fritidsgård och
Södertälje Stadsscen/Kultur och fritid   

Individer utanför ovannämnda organisationer:
- Simon Widmark /Varma Sverige AB
- Hendrik Altink, Arkitekt
- Gülbeden Kulbay, Kock och konstnär
- Emilia Rekestad, Processledare
- Jonas Roupe, Strateg
- Ina Furie, Kock
- Josef Siden, Kock
- Paul Svensson, Kock 
- Fredrik Johansson, Kock
- Jonas Ringqvist, Grönsaksodlare
- Bie Seipel, Moderator
- Magnus Nilsson, Kock
- Mia Jonson, Grönsaksodlare
- Per Styregård, Journalist och moderator
- Heidi Bjerkan, Kock
- Maria Printz, Kock
- Fredrik Sahlin, Grönsaksodlare
- Gunnar Kaj, Blomsterkreatör
- Elise Matilde Malik, Forskningsförmedlare
- Mikael Karlsson, Författare skogsfrågor
- Marie Hanssen, Musiker
- Jannika Häggström, Musiker
- Mischa Grind, Musiker
- Tobias Karlehag, Musiker
- Bridgid Lefevre, Odlare och Musiker

Under Tallarna vann Södertälje Kommuns hållbarhetspris för arbetet 2020 med motiveringen:
Under Tallarna bidrar till hållbarhet från flera perspektiv. Under Tallarna inspirerar både på lokal, regional och nationell nivå med sitt arbete inom mat, odling och ökad självförsörjning. Under Tallarna bidrar även till hållbarhet genom att skapa nätverk och sprida kunskap med aktiviteter som kulturarrangemang och kurser. De är föregångare och inspirerar till att utveckla nya lösningar för ett samhälle i samklang med naturen.

Projektteam: 
Yannick Porter - projektansvarig med delat projektledningansvar
Simone Grind - projektledare
Robin Tidblom - projektledare
Ossian Tidblom - medarbetare
Oskar Rosengren - medarbetare i delprojekt

Samarbetspartners:
- Vackstanäs Gymnasium
- Vårdinge By Folkhögskola
- Skillebyholm
- Nibble Stiftelsen
- Järna Naturbruksgymnasium
- Järna Akademi 
- KTH
- Vår Lokal Gnesta 
- Taxinge Krog
- Rosendals Trädgård 
- Skilleby Trädgård
- Järna Vedungsbageri
- 59 Degrees
- Torp Säteri/Rosenhanska
- Husby Gård
- Järna Kafé och Matbygget
- Gringo Nordic 
- Varma Kök Sverige
- Restaurang Skåpmat
- Wicked Soundsystem / Wood and Sound
- Kulturföreningen Under Tallarna
- Arkeolog 8
- ABF Södertälje-Nykvarn 
- Future Leader Norge
- Folkets Hus i Mölnbo
- Försvara Det Fria Fröet
- Driftwood Company
- Oona Records
- Ytterjärna Hotell & Konferens
- BERAS International
- Co-Grow
- Göteborg Kommun/Stadsbruk
- Organisationen Män
- Leader Sörmlandskusten
- Södertälje Kommun - Destination Södertälje/Näringsliv, 
Samhällsbyggnadskontoret, Matlust, Järna Fritidsgård och
Södertälje Stadsscen/Kultur och fritid   

Individer utanför ovannämnda organisationer:
- Simon Widmark /Varma Sverige AB
- Hendrik Altink, Arkitekt
- Gülbeden Kulbay, Kock och konstnär
- Emilia Rekestad, Processledare
- Jonas Roupe, Strateg
- Ina Furie, Kock
- Josef Siden, Kock
- Paul Svensson, Kock 
- Fredrik Johansson, Kock
- Jonas Ringqvist, Grönsaksodlare
- Bie Seipel, Moderator
- Magnus Nilsson, Kock
- Mia Jonson, Grönsaksodlare
- Per Styregård, Journalist och moderator
- Heidi Bjerkan, Kock
- Maria Printz, Kock
- Fredrik Sahlin, Grönsaksodlare
- Gunnar Kaj, Blomsterkreatör
- Elise Matilde Malik, Forskningsförmedlare
- Mikael Karlsson, Författare skogsfrågor
- Marie Hanssen, Musiker
- Jannika Häggström, Musiker
- Mischa Grind, Musiker
- Tobias Karlehag, Musiker
- Bridgid Lefevre, Odlare och Musiker

Under Tallarna vann Södertälje Kommuns hållbarhetspris för arbetet 2020 med motiveringen:
Under Tallarna bidrar till hållbarhet från flera perspektiv. Under Tallarna inspirerar både på lokal, regional och nationell nivå med sitt arbete inom mat, odling och ökad självförsörjning. Under Tallarna bidrar även till hållbarhet genom att skapa nätverk och sprida kunskap med aktiviteter som kulturarrangemang och kurser. De är föregångare och inspirerar till att utveckla nya lösningar för ett samhälle i samklang med naturen.

Projektteam: 
Yannick Porter - projektansvarig med delat projektledningansvar
Simone Grind - projektledare
Robin Tidblom - projektledare
Ossian Tidblom - medarbetare
Oskar Rosengren - medarbetare i delprojekt

Samarbetspartners:
- Vackstanäs Gymnasium
- Vårdinge By Folkhögskola
- Skillebyholm
- Nibble Stiftelsen
- Järna Naturbruksgymnasium
- Järna Akademi 
- KTH
- Vår Lokal Gnesta 
- Taxinge Krog
- Rosendals Trädgård 
- Skilleby Trädgård
- Järna Vedungsbageri
- 59 Degrees
- Torp Säteri/Rosenhanska
- Husby Gård
- Järna Kafé och Matbygget
- Gringo Nordic 
- Varma Kök Sverige
- Restaurang Skåpmat
- Wicked Soundsystem / Wood and Sound
- Kulturföreningen Under Tallarna
- Arkeolog 8
- ABF Södertälje-Nykvarn 
- Future Leader Norge
- Folkets Hus i Mölnbo
- Försvara Det Fria Fröet
- Driftwood Company
- Oona Records
- Ytterjärna Hotell & Konferens
- BERAS International
- Co-Grow
- Göteborg Kommun/Stadsbruk
- Organisationen Män
- Leader Sörmlandskusten
- Södertälje Kommun - Destination Södertälje/Näringsliv, 
Samhällsbyggnadskontoret, Matlust, Järna Fritidsgård och
Södertälje Stadsscen/Kultur och fritid   

Individer utanför ovannämnda organisationer:
- Simon Widmark /Varma Sverige AB
- Hendrik Altink, Arkitekt
- Gülbeden Kulbay, Kock och konstnär
- Emilia Rekestad, Processledare
- Jonas Roupe, Strateg
- Ina Furie, Kock
- Josef Siden, Kock
- Paul Svensson, Kock 
- Fredrik Johansson, Kock
- Jonas Ringqvist, Grönsaksodlare
- Bie Seipel, Moderator
- Magnus Nilsson, Kock
- Mia Jonson, Grönsaksodlare
- Per Styregård, Journalist och moderator
- Heidi Bjerkan, Kock
- Maria Printz, Kock
- Fredrik Sahlin, Grönsaksodlare
- Gunnar Kaj, Blomsterkreatör
- Elise Matilde Malik, Forskningsförmedlare
- Mikael Karlsson, Författare skogsfrågor
- Marie Hanssen, Musiker
- Jannika Häggström, Musiker
- Mischa Grind, Musiker
- Tobias Karlehag, Musiker
- Bridgid Lefevre, Odlare och Musiker

Under Tallarna vann Södertälje Kommuns hållbarhetspris för arbetet 2020 med motiveringen:
Under Tallarna bidrar till hållbarhet från flera perspektiv. Under Tallarna inspirerar både på lokal, regional och nationell nivå med sitt arbete inom mat, odling och ökad självförsörjning. Under Tallarna bidrar även till hållbarhet genom att skapa nätverk och sprida kunskap med aktiviteter som kulturarrangemang och kurser. De är föregångare och inspirerar till att utveckla nya lösningar för ett samhälle i samklang med naturen.

-

-

Great Northern ForestProcessledning

Greenpeace Digital CampProcessledning

Good For NothingProcess och projektledning

Dance For Loveprojektledning

100 in 1 Dayprocess och projektledning

Yannick Porter / Förändringsledare / Stockholm / hello(at)yannickporter.com / +46 (0) 737 25 89 41 / Linkedin / Instagram